Καλώς ήρθατε στην AIRBOTS

Η Advanced Intelligent Robotics είναι μια εταιρεία υψηλής έντασης γνώσης με αντικείμενο την κρίσιμη καινοτομικότητα στον τομέα των αυτόνομων κινούμενων συστημάτων & κυβερνοφυσικών συστημάτων (autonomous mobile systems & cyber physical systems), τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (RD&I) και την εμπορική εκμετάλλευση της υψηλού επιπέδου παραγόμενης πνευματικής ιδιοκτησίας.Copyright © 2019 Advanced Intelligent Robotics. All Rights Reserved.